Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Συντήρηση Συστήματος Πυρόσβεσης και Αναγόμωση

Η εταιρεία μας παρέχει υψηλής ποιότητας εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη τόσο της Ελληνικής Νομοθεσίας όσο και του νομικού κενού και η συντήρηση είναι ετήσια.

Εγκατάσταση

Αναλαμβάνουμε όλη διαδικασία για την εγκατάσταση των μέσων πυρασφάλειας και την έκδοση στη συνέχεια ή ανανέωση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας,

Μελέτη

Η εταιρεία μας διαθέτει καταρτισμένο και ολοκληρωμένο μηχανολογικό τμήμα το οποίο αναλαμβάνει τις εκπονήσεις και τους υπολογισμούς των απαιτήσεων όλων των μόνιμων μέτρων πυροπροστασίας (Μελέτη πυροπροστασίας).

Επίβλεψη

Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη εργασιών εγκαταστάσεων πυρόσβεσης είτε αυτές πραγματοποιούνται από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία είτε από εξωτερικά συνεργεία.